Privacybeleid.

Dit is het privacy statement van WoningLeads BV (hierna ook: “Woningleads” of “we”, “wij” en “ons”). U vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement.

Wanneer u de website van Woningleads.nl op https://woningleads.nl (hierna: “de Website”) bezoekt en/of een account bij ons aanmaakt, verwerken we diverse gegevens van u. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder leest u welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van uw gegevens valt onder het begrip verwerken.

Wij nemen uw privacy natuurlijk zeer serieus en zullen informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Uiteraard vertellen we u in dit privacy statement ook welke rechten u heeft en hoe u die kunt uitoefenen.

Waarom verwerken we jouw gegevens?

We verwerken uw gegevens voor verschillende doelen. Op hoofdlijnen verwerken we uw gegevens om uw gebruik en gebruikservaring van de Website te optimaliseren en om ervoor te kunnen zorgen dat wij de door uw afgenomen producten en/of diensten aan u kunnen leveren

Om specifiek te zijn, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om de Website goed te laten functioneren;
 • Om de Website te verbeteren;
 • Om een eventuele ontbinding van de overeenkomst te kunnen verwerken;
 • Om service te kunnen bieden nadat uw bestelling is geleverd;
 • Om u (gepersonaliseerde) aanbiedingen en informatie te sturen;
 • Om u onze nieuwsbrief te sturen;

Welke gegevens verwerken we over jou?

Goede werking van de Website

Om de Website goed te laten functioneren, gebruiken we automatisch gegenereerde informatie zoals uw IP-adres, het type, de versie en de taal van uw browser en/of de resolutie van uw beeldscherm.

Website optimalisatie

Om de Website te verbeteren, gebruiken we bepaalde informatie die tijdens uw bezoek aan de Website verzameld wordt, zoals: uw IP-adres, de pagina’s die u op de Website bezoekt en hoe lang u op deze pagina’s blijft, hoe je op de Website bent gekomen, welk computersysteem u gebruikt en het type en de versie van uw browser.

Accountgegevens

Als u een account aanmaakt op de Website, dan verwerken we ieder geval de gegevens die u bij het aanmaken van het account aan ons verstrekt. Daarnaast kun u uw account aanvullen met andere gegevens. U kunt de volgende gegevens invullen bij uw account:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer

Woninggegevens

Via WoningLeads staan uitsluitend woningen van particulieren die zich bij ons hebben aangemeld. U vindt bij ons geen spookprofielen.  

Bewaren van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons beleid omtrent het bewaren van persoonsgegevens. Ons beleid omtrent het bewaren van gegevens gaat uit van het principe dat we persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de reden waarvoor we de gegevens verzameld hebben, en we handelen in overeenstemming met de vereisten die ons opgelegd worden door de wet. Dit betekent dat de bewaartermijn voor uw persoonlijke gegevens kan variëren, afhankelijk van het type persoonlijke gegevens.

Rechten van onze bezoekers en klanten

Als bezoeker of klant van de Website heeft u het recht om contact met ons op te nemen met het verzoek u te vertellen of wij gegevens over u verwerken. U kunt contact met ons opnemen via info@woningleads.nl. Binnen 1 week na het verzoek zullen wij het volgende per email aan u mededelen:

 • welke gegevens wij verwerken;
 • voor welke doeleinden wij deze verwerken;
 • waar deze gegevens vandaan komen;
 • aan wie wij de gegevens verstrekken;
 • voor welke doeleinden dit gebeurt.

U heeft ook het recht om ons te vragen om u persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als:

 • de gegevens feitelijk onjuist zijn;
 • voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn; of
 • in strijd met de wet worden verwerkt.

WoningLeads zal binnen 1 week na uw verzoek schriftelijk aan u mededelen of zij aan uw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien WoningLeads niet aan uw verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.

Beveiliging

WoningLeads zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons- )gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen en klachten

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van uw gegevens tijdens het bezoeken van de Website? Neem dan gerust per e-mail (info@WoningLeads.nl) contact met ons op. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.